xnxx113.com, iphimsex.net, phimsexonline.pro, xxx, 8phimsex.com, succac.net

عزت نفس

عزت نفس یعنی احساس عزیز بودن، احساس گرامی بودن،احساس ارزشمند بودن،احساس لیاقت داشتن. عزت نفس از جنس احساس است. اینکه هر شخص چه احساسی نسبت به خودش دارد. از کدام دریچه خودش را نگاه می کند. برای اینکه احساستان را …

حس تنهایی و پوچی

حس تنهایی و پوچی در زندگی مشترک

  تنهایی احساس بسیار دردناکی است. ممکن است تصور کنید که آدم‌های تنها کسانی هستند که در هیچ رابطه‌ای نیستند اما به همان تعداد کسانی هستند که در رابطه هستند ولی احساس تنهایی می‌کنند. وارد شدن به رابطه همیشه تنهایی …

ترس از مرگ عزیزان

از دست دادن یکی از عزیزان که می تواند دوست، همسر، پدر و مادر و یا یکی از اعضای خانواده باشد، تجربه ای به شدت دردناک و آزاردهنده است که می تواند زندگی افراد را مختل کند. ترس از مرگ …

تربیت فرزند

  رفتاری که والدین با کودکشان انجام میدهند نحوه برخورد والدین با بقیه که تمایز میان کودک و بزرگسالان را نشان میده حق تصمیم گیری که کودک داره شناخت والدین برچگونه گی روش درست فرزند پروری همه مسایل مهمی هستند …